Waterpraxis

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Start Baggrund for projektet
Email Udskriv PDF

Baggrund for projektet

ilkka_heikkinen
© Ilkka Heikkinen
Eutrofiering forårsaget af næringsstoffer er et af de største miljøproblemer i Østersøen. Praktiske tiltag til at afhjælpe problemet bliver beskrevet i vandplaner, som produceres under implementeringen af EU´s Vandrammedirektiv. Men det er ikke uden forhindringer at gennemføre vandplaner på et overordnet niveau der inkluderer metoder til kontrol af vandforurening og ændringer i arealanvendelse, så en række barrierer for denne implementering må forventes.

For eksempel dækker vandplaner et stort geografisk område. Det er derfor svært at anvende principperne for offentlig høring i planlægningsprocessen, og at opnå bred accept på det lokale niveau af de tiltag der skal realiseres. Det er desuden en krævende opgave at udføre cost-effektive og miljømæssigt effektive løsninger, da der endnu ikke foreligger ”best practice” eksempler. Uden ordentlig viden om effektiviteten af forskellige miljøtiltag, er det vanskeligt at opnå tilstrækkelig politisk og økonomisk støtte til implementeringen. Her ud over er der andre udfordringer for en effektiv vandplanlægning, såsom klima forandringer og behov for samarbejde mellem forskellige institutioner mv. Det er på denne baggrund at projektet ”Fra teori og planlægning til cost-effektive og bæredygtige metoder til at forbedre Østersøens status - WATERPRAXIS” er foreslået.

“Waterpraxis” er baseret på Interreg IIIB projektet “Watersketch” (2004-2007) og bygger på de resultater, der blev opnået I projekterne “Trabant”, "Bernet", "Bernet Catch" og "Astra".
Projektets partnere består af myndigheder med ansvar for vandplanlægning og eksperter indenfor miljøteknologi, økonomi, natur- og samfundsvidenskab og uddannelse. Konsortiet dækker 7 lande med kyster ud til Østersøen (inklusiv Kaliningrad regionen i Rusland), hvilket sikrer den nødvendige ekspertise til at opnå målene, samt til effektiv vidensudveksling og formidling af resultaterne på tværs af hele Østersø-regionen.