Waterpraxis

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Start Projekto pagrindimas
El. paštas Spausdinti PDF

Projekto pagrindimas

ilkka_heikkinen
© Ilkka Heikkinen

Projekto WATERPRAXIS "Nuo teorijos ir planų link ekologiniu požiūriu efektyvios ir darnios praktikos Baltijos jūros būklei gerinti" tikslas yra pagerinti ekologinę Baltijos jūros būklę, padedant praktiškai įgyvendinti upių baseinų valdymo planus. WATERPRAXIS projektas yra dalinai finansuojamas Interreg IVB Baltijos jūros regiono programos 2007-2013.

Viena didžiausių aplinkosaugos problemų Baltijos jūroje yra padidėjusios biogeninių elementų prietakos sukelta eutrofikacija. Nors ir yra praktinių metodų kaip sumažinti biogenų patekimą, ES Bendrojoje vandens politikos direktyvoje numatytų priemonių įgyvendinimas vis dar nepakankamas. WATERPRAXIS dėmesio centre - vandens išteklių tvarkymo praktikos gerinimas; vandens apsaugos veiksmų planų sukūrimas, bei priemonių taikymas pasirinktose Baltijos jūros regiono vietose.

Pagrindinė projekto idėja yra ta, kad geriau suprantant problemas ir kliūtis pasirinktose teritorijose, galima rasti ilgalaikius sprendimus ir nustatyti konkrečias bandomąsias investicijas. Projekto partnerių tarpe yra mokslo organizacijų, universitetų, vietos valdžios institucijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovų iš Danijos, Suomijos, Vokietijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Rusijos bei Švedijos. WATERPRAXIS remiasi Interreg IIIB projekto "Watersketch" (2004-2007) gautais rezultatais.