Waterpraxis

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Start Uzasadnienie projektu
Email Drukuj PDF

Uzasadnienie projektu

ilkka_heikkinen
© Ilkka Heikkinen

Eutrofizacja spowodowana  gromadzeniem się materii organicznej jest jednym z największych problemów środowiska naturalnego Morza Bałtyckiego. Praktyczne działania zmierzające do  jej ograniczenia zawierają się w planach gospodarowania wodami w dorzeczach(RBMP), będących wynikiem realizacji ramowej dyrektywy wodnej UE.  Jednakże praktyczna  realizacja RMBP czyli zastosowanie metod kontroli zanieczyszczenia wody i zmiana sposobu użytkowania  gruntów, jest utrudniona przez liczne ograniczenia.

Na przykład, RBMP obejmuje duże obszary geograficzne. Tak więc, niezmiernie trudne jest uwzględnienie reguł partycypacji społecznej  w procesach planowania i  uzyskania akceptacji na szczeblu lokalnym w odniesieniu do inwestycji, które mają być zrealizowane.

Ponadto, ich realizacja jest trudna do przeprowadzenia,  w związku z brakiem przykładów zastosowań  podobnych praktyk. Bez odpowiedniej wiedzy w zakresie skuteczności zastosowania poszczególnych metod w ochronie środowiska, trudno jest uzyskać odpowiednie wsparcie polityczne i finansowe dla ich realizacji. Zmiany klimatu i struktur instytucjonalnych  w krajach z regionu Morza Bałtyckiego również stanowią wyzwanie dla skutecznego zarządzania zasobami wodnymi.  W tym kontekście,  zaproponowano niniejszy projekt  „Od teorii i planów do ekowydajnych i zrównoważonych działań w celu poprawy  stanu Morza Bałtyckiego – WATERPRAXIS”.

”Waterpraxis" jest kontynuacją projektu Interreg IIIB "Watersketch" (2004-2007) przy wykorzystaniu wyników uzyskanych w projektach "Trabant", "Bernet", "Bernet Catch" i "Astra".

W skład partnerów projektu wchodzą organy odpowiedzialne za lokalną gospodarkę wodną oraz eksperci w dziedzinie technologii ochrony środowiska , gospodarki, przyrody oraz nauk społecznych i edukacji. Konsorcjum obejmuje 7 nadbrzeżnych krajów Morza Bałtyckiego (w tym obwód kaliningradzki w Rosji)  co gwarantuje efektywną wymianę wiedzy i rozpowszechnianie informacji o wynikach projektu w regionie Morza Bałtyckiego.